Vontura B.V.
AVG, Algemene verordening gegevensbescherming

AVG, Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen, dit is de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG, wet. Deze privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. De Wbp, Wet bescherming persoonsgegevens, geldt vanaf dat moment niet meer. Als organisatie, die persoonsgegevens verwerkt, moet je kunnen aantonen dat je jezelf aan de wet houdt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit is informatie waaruit je iemand kunt of hebt kunnen identificeren, is dit niet het geval dan zijn dit geen persoonsgegevens. Een goed voorbeeld wat persoonsgegevens zijn is eigenlijk heel simpel:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Persoonsgegevens waarover je niet snel nadenkt maar wel vaak worden opgeslagen of gebruikt zijn:

  • IP-adres
  • Locatiegegevens

Dit zijn ook persoonsgebonden gegevens, waarmee je geïdentificeerd kan worden.

Meer rechten

Door de nieuwe wetgeving krijgt de persoon, die zijn of haar persoonlijke gegevens verwerkt meer en verbeterde privacy rechten. De persoon heeft altijd het recht om te eisen dat een organisatie alle gegevens verwijderd maar ook dat de organisatie dit doorgeeft aan de organisaties die deze gegevens gebruiken. Onder bepaalde voorwaarden kan de persoon eisen dat het alle persoonsgegevens in een bepaald formaat ontvangt, ook wel dataportabiliteit genoemd. Zo kunnen de gegevens gemakkelijk naar een organisatie worden overgedragen. Dit moet wel technisch mogelijk zijn voor nieuwe organisatie.

Per project kijken wij welke persoonsgegevens er nodig zijn en slaan deze, mits nodig, versleuteld op.

Wat doet vontura eraan?

Wij als vontura hebben contracten met de leveranciers, zoals hosting, welke voldoet aan de avg wet. Mocht er in een website, webhop of webapplicatie voor een partij gekozen wordt waarbij persoonlijke gegevens benodigd zijn zorgen wij dat er een contract komt welke voldoet aan de avg wet. Wij zorgen ervoor dat, wanneer het nodig is om persoonsgegevens op te slaan, deze met de nieuwste technieken worden opgeslagen. Wij zijn continue bezig met het verbeteren en veiliger maken van ons systeem, Flex. Beveiliging en privacy is een groot aandachtspunt voor ons.

Wat moet ik er aan doen?

Je moet in je bedrijf of idee goed kijken of er met externe diensten gewerkt worden die persoonsgegevens verwerken. Het inschrijven voor een nieuwsbrief, je laat je administratie door een externe partij doen hiervoor zijn allemaal persoonsgegevens nodig. Bekijk de huidige overeenkomsten met deze partijen goed, of sluit hiervoor een nieuwe overeenkomst af.

Weet je niet met welke externe partijeen er samengewerkt wordt via jouw website, web applicatie of webwinkel? Neem dan contact met ons op!